Home

Bijlagen

Over de voortgang van de besteding van het corona steunpakket wordt u geïnformeerd via raadinformatiebrieven. De eerstvolgende rapportage over de voortgang van de corona-gelden staat gepland voor juni 2021. De financiële uitwerking wordt meegenomen in de 2e bestuursrapportage 2021.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:55:19 met de export van 05/25/2021 15:46:40