Home

Algemeen

In onderstaande tabel wordt het effect van het financieel resultaat van deze eerste bestuursrapportage ten opzichte van het begrotingsresultaat gepresenteerd.

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Saldo primaire begroting 2021-2024

362

V

360

V

150

V

283

V

934

V

2.

Begrotingswijzingen t/m maart

-30

N

-44

N

-54

N

32

V

11

V

3.

Resultaat 1e bestuursrapportage 2021

-921

N

136

V

-135

N

-41

N

-40

N

Saldo meerjarenbegroting incl 1e bestuursrapportage

-590

N

452

V

-39

N

274

V

905

V

De toelichting op bovenstaande tabel met betrekking tot regel 2 “Begrotingswijzigingen tot en met maart" is in onderstaande tabel aangegeven.

bedragen x € 1000

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Effect 2e bestuursrapportage 2020

123

V

2

V

117

N

85

N

106

N

inclusief september circulaire

2.

Effect raadsbesluiten:

Goed verbonden en inv. krediet Buntplein

153

N

46

N

63

V

117

V

117

V

Totaal effect raadsbesluiten na begroting 2021

30

N

44

N

54

N

32

V

11

V

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:55:19 met de export van 05/25/2021 15:46:40