Verwachte afwijkingen

08. Economie, Recreatie en Toerisme

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Wonen en recreatie

418.000

418.000

 (^) 0

N/V

S

* I=Incidenteel, S=Structureel  
(^) vanaf 2022 ontstaat er een structureel nadeel van € 30.000

Wonen en recreatie € 30.000 N (S)

Handhaving recreatieterreinen € 30.000 N (S) programma 8
In 2019 heeft de Raad besloten dat vanaf 2021 gedurende 6 jaar jaarlijks € 130.000 beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van de handhaving van recreatieterreinen. Hiervan is echter maar € 100.000 in de begroting verwerkt. Het verzoek is om de resterende € 30.000 alsnog in de begroting te verwerken vanaf 2022. De raad heeft vorig jaar immers besloten dat de gemeente vanaf 2022 gaat handhaven.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:55:19 met de export van 05/25/2021 15:46:40