Verwachte afwijkingen

01. Bestuurlijke Zaken

Beleidsmatige afwijkingen

In 2021 wordt in verband met prioritering Corona werkzaamheden geen taaltraining B1 schrijven gegeven, ligt het verder doorontwikkelen van het bereiken van specifieke doelgroepen met sociale media en ook het verder doorontwikkelen van vormen van co-creaties samen met inwoners stil.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Publieke dienstverlening

 158.000

 237.000

 79.000

N

I

I=Incidenteel, S=Structureel

Publieke dienstverlening € 79.000 N (I)

Verkiezingen € 79.000 N (I) programma 1 en algemene dekkingsmiddelen
Extra lasten in verband met COVID-19 € 79.000 om de verkiezingen veilig te laten verlopen. Voor € 79.000 wordt nu een beroep gedaan op het Coronasteunpakket. De totale lasten zijn op het moment van schrijven (net na de verkiezingen) nog niet in te schatten. De verwachting is dat de totale Covid 19 kosten voor de verkiezingen binnen het Coronasteunpakket (€ 152.000) past welke hiervoor in de september- en december circulaire van het Rijk zijn ontvangen. In de 2e bestuursrapportage 2021 zal worden gemeld wat de resterende lasten hiervoor zijn geweest. Dit is een budgetneutrale afwijking. Zie hiervoor de paragraaf algemene dekkingsmiddelen.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:55:19 met de export van 05/25/2021 15:46:40